Kerkvitaal
janboer-webOver Jan Boer

Na een opleiding Vervoerkunde (Verkeeracademie Tilburg en TU Delft) ben ik mijn werkzame leven begonnen bij Philips Telecommunicatie Industrie in het projectmanagement. Daarna maakte ik de overstap naar het organisatie-advieswerk bij AT&T.

Na het afronden van de catechetenopleiding volgde ik, ook in deeltijd, de opleidingen tot godsdienstleraar en kerkelijk werker aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ondertussen maakte ik de switch naar het kerkelijk werk als jeugdwerkadviseur in de plaatselijke gemeenten van Putten, Ermelo en Scherpenzeel.

In de plaatsen waar ik woonde was ik ouderling (en daarnaast scriba) en verder initiatiefnemer van en langdurig actief in diverse andere vormen van kerkenwerk.

Met deze opleidingen en brede ervaring kon ik in 2008 gemeenteadviseur bij de Protestantse Kerk in Nederland worden en vervolgens in 2012 senior-gemeenteadviseur voor Gelderland. Totdat de landelijke kerk besloot met ‘alle advies op locatie’ te stoppen en dit aan ‘de markt’ over te laten. Dat was voor mij het signaal om mij, met overtuiging, in september 2016 op die markt te begeven. Momenteel ben ik freelance senior gemeenteadviseur bij ‘Kerkvitaal, gemeenteadvies en begeleiding’ en begeleid ik in verschillende rollen een twintigtal gemeenten in hun veranderingsproces. Tegelijkertijd ontwikkel ik me verder in het vak en heb ik na het afronden van de opleiding tot mediator de specialisatie team- of groepsmediation opgepakt.

En ‘last but not least’ ben ik met mijn 62 jaar eenmaal echtgenoot, tweemaal vader en schoonvader en vijfmaal opa.