Kerkvitaal
feest-fontein

Wat is Kerkvitaal?

Kerkvitaal adviseert en begeleidt plaatselijke gemeenten in veranderingsprocessen zoals: Revitalisering, fusies en ruzies, visie en beleidsontwikkeling en -implementatie, kerksluitingen, opzet van pioniersplekken etc. Hebt u een uitdaging op dit gebied, dan willen we u daarbij graag als ‘betrokken buitenstaander’ adviseren en zo nodig begeleiden.

Een integrale aanpak

Met een zowel bedrijfskundige en bedrijfseconomische als theologische opleiding en ruim 20 jaar ervaring als adviseringsprofessional in kerkelijke gemeenten ga ik daarbij voor een integrale aanpak. Met als doel een vitale gemeente.

Een team

Omdat veel gemeenten ons weten te vinden is het team van gemeenteadviseurs uitgebreid met Bernhard Vosselman (2017) en Teunie van de Water (2020)

Jan Boer
Tel. 06 111 11 538
Email  janboer@kerkvitaal.nl

Jan Boer / Kerkvitaal, gemeenteadvies en -begeleiding is
– Partner-adviseur van de VKB, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer
– MfN registermediator en aangesloten bij het Platform Church Mediaton
– Opleidingsplek voor interim-predikanten en HBO-theologen-gemeenteopbouw